Przejdź do treści

Usługi korporacyjne Dookoła świata

Oprócz usług prawnych oferujemy następujące usługi korporacyjne: 
– mianowany dyrektor/akcjonariusze/sekretarze;
– adres siedziby firmy (bezpłatnie*);
– gwarantowane firmowe konto bankowe (bezpłatnie*);
– kompleksowa i zdalna rejestracja spółek offshore i onshore (wszystkie jurysdykcje);
- Rejestracja VAT;
– gotowe firmy na sprzedaż;
– licencjonowanie finansowe (forex, bank, emi);
 

Fuzje i przejęcia  Kompleksowe wsparcie

Oferujemy kompleksowe, prawne i biznesowe podejście do fuzji, przejęć i przekształceń spółek (M&A) oraz wsparcie w zakresie:
– ocena struktury prawnej danego podmiotu lub grupy podmiotów;
– badania due diligence;
– przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji;
– wsparcie w negocjacjach;
– w razie potrzeby reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Prawo korporacyjne i finansowe Usługi eksperckie

Świadczymy kompleksowe usługi m.in.:
– bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów, przedstawicielstw, wybór optymalnej formy prowadzenia działalności;
– zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, oddziałów, przedstawicielstw, izb gospodarczych, przekształcenia i likwidacje podmiotów gospodarczych;
– audyty prawne, analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence);
– obsługa prawna organów spółek handlowych (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia wspólników);
– umowy wspólników, term-sheets, również dla przedsięwzięć seed, joint-venture, venture-capital;
– ład korporacyjny (procesy, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie i inne akty związane ze stosunkiem pracy, doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami);
– ochrona tajemnic handlowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

Księgowość i Podatki    Codzienne wsparcie

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podatkowej i procesowej dla firm lokalnych i zagranicznych, w szczególności z branż: budowlanej, deweloperskiej, produkcyjnej, reklamowej, handlowej, energetycznej, paliwowej, aktywów cyfrowych, forex i nieruchomości. W szeroko rozumianej dziedzinie podatków wspieramy również jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Nasi doradcy doskonale znają funkcjonowanie administracji podatkowej – zarówno na poziomie urzędów terenowych, jak i organów kontrolnych. Wspieramy również naszych klientów w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT), VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, postępowań podatkowych i sądowych (na każdym etapie tych postępowań), podatków od nieruchomości, planowania podatkowego i podatków międzynarodowych oraz dziennych dzisiejsza księgowość. 

Nieruchomość Nadzór i wsparcie

Nasi specjaliści oferują wsparcie m.in. w zakresie:
– analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
– przygotowanie inwestycji (np. wybór formy organizacyjno-prawnej, pomoc w planowaniu i realizacji, transakcje nabycia nieruchomości, kontakty z administracją publiczną);
– umowy i dokumenty związane z finansowaniem i realizacją inwestycji;
– umowy z uczestnikami procesu budowlanego (m.in. generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, dostawy, gwarancje bankowe, ubezpieczenia);
– reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowę, zgłoszenia, warunki zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, decyzje środowiskowe, odwołania);
– nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
– wsparcie prawne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. opiniowanie dokumentacji przetargowej, ofert wykonawców, reprezentacja prawna przed Krajową Izbą Odwoławczą);

Bankowość i Finansowanie     Gwarantowana usługa

Nasza kancelaria nawiązała wzajemne relacje zaufania z wieloma czołowymi bankami. Jesteśmy w stanie otworzyć rachunki bankowe i uzyskać pożyczki dla naszych klientów w następujących instytucjach: 
– Julius Baer (rachunki firmy);
– DSK Bank (konta firmowe, kredyty);
– Credit Suisse (konta firmowe i prywatne, pożyczki);
– Goldman Lampe Bank (rachunki firmowe i prywatne, kredyty);
– HSBC Expat (rachunki firmowe);
– La Caixa (konta firmowe, pożyczki);
– BVBA (konta firmowe, pożyczki);
– UniCredit (rachunki firmowe, pożyczki);
 
EnglishCzechChinese (Simplified)FrenchGermanPolishRussianSpanishUkrainian